Strona główna
Teamspeak 3
Discord
Regulaminy

Teamspeak 3
Discord
N

Rozdział 1
Zasady ogólne


Art. 1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwera głosowego dostępnego pod adresem Virtame.com na porcie 9987.
Art. 2 Każdy może korzystać z serwera całkowicie bezpłatnie.
Art. 3 Korzystanie z serwera jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.
Art. 4 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
Art. 5 Regulamin może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadamiana Użytkowników.
Art. 6 Właścicielami serwera są Arturen oraz Feitan, dalej zwani ROOT’ami.
Art. 7 Użytkownik ma obowiązek zgłaszać znalezione na serwerze błędy.
Art. 8 Administracja nie ma wpływu na dostępność i jakość działania serwera spowodowane przez siły wyższe, takie jak katastrofy naturalne, działania osób trzecich czy awarie. Administracja dokłada wszystkich starań, by serwer był dostępny nieprzerwanie.
Art. 9 By otrzymać pomoc, wejdź na odpowiedni kanał w strefie kanałów pomocy.
Art. 10 Aby odwołać się od kary nałożonej przez administratora wyślij zgłoszenie na e-mail podany na naszej stronie serwera głosowego.
Art. 11 Zakaz reklamowania innych serwerów, stron internetowych, itp.
Art. 12 Zabronione jest używanie nazw: (nazwa kanału, Nick)
§1 Wulgarnych(przesadnie), obraźliwych, rasistowskich, nazistowskich, nieetycznych i o charakterze erotycznym.
§2 Domyślnych nazw typu ”TeamSpeakUser" czy "Użytkownik". Nick musi się wyróżniać, a nie być zwykłym „walnięciem w klawiaturę” (czytelność przynajmniej części Nicku).
Art. 13 Zabronione jest podszywanie się pod osoby, zarówno z naszej administracji oraz sieci, ale także i spoza niej.
Art. 14 Zabronione jest używania awatarów, opisów kanału i innych danych zawierających treści erotyczne, wulgarne(przesadnie), rasistowskie, nazistowskie, nieetyczne bądź obraźliwe.
Art. 15 Zabronione jest używanie tagów (np. [ROOT]) przed nazwą Użytkownika, zwłaszcza tych zarezerwowanych dla grup.
Art. 16 Zabronione jest wysyłanie w wiadomościach linków przekierowujących na niebezpieczne strony lub aplikacje.
Art. 17 Zabronione jest spamowanie.
Art. 18 Zabronione jest posiadanie multikont.
Art. 19 Zabronione jest nadmierne używanie słów wulgarnych, obrażanie i wyśmiewanie Użytkowników, obrażanie na tle uczyć religijnych, seksualnych, szerzenie poglądów faszystowskich, rasistowskich, propagowanie piractwa.
Art. 20 Puszczanie dźwięków, muzyki, modulowania głosu i innych odgłosów jest dozwolone TYLKO I WYŁĄCZNIE na kanałach prywatnych, gdy każdy z Użytkowników przebywających na kanale wyrazi na to zgodę.
Art. 21 Zabronione jest zbyt częsta zmiana kanałów.
Art. 22 Użytkownik ma zakaz przedrzeźniania, pyskowania, wykłócania się, ubliżania, braku kultury rozmowy czy dziecinnych zachowań względem Administracji.
Art. 23 Użytkownik jest zobowiązany do posiadania 3 rang identyfikacyjnych (tj. 1 ranga wiekowa, 1 ranga województwa, 1 ranga płci).

Rozdział 2 Kanały prywatne

Art. 24 Kanały prywatne posiadają 2 podkanały. (kanały można dokupić)
Art. 25 Zakazane jest modyfikowanie lub usuwanie informacji o kanale w deskrypcji kanału. Dodawać oraz modyfikować deskrypcję można tylko i wyłącznie nad „kreską” znajdującą się nad napisem ”ZAKAZ MODYFIKOWANIA PONIŻSZYCH INFORMACJI”.
Art. 26 Brak numeru kanału lub zmiana go, może skutkować upomnieniem, usunięciem kanału lub zablokowaniem klienta.
Art. 27 Nazwa kanału nie może zawierać wulgaryzmów, treści rasistowskich, obraźliwych (opisane w Art. 12).
Art. 28 Właściciel oraz zastępca są zobowiązani do aktualizowania daty kanału. (data w formacie DD.MM.RRRR lub DD.MM.RR lub DD-MM-RRRR lub DD-MM-RR). Zakazane jest wyprzedzanie daty. Jeśli data kanału jest starsza niż 14 dni, kanał zostanie usunięty automatycznie.
Art. 29 Za atmosferę na kanałach prywatnych (należących do danej osoby niezwiązanej z Administracją) odpowiada właściciel kanału, a nie Administracja.

Rozdział 3
Ranga, przywileje i Kanały VIP


Art. 30 Kanały VIP są zwolnione z aktualizowania daty w temacie kanału.
Art. 31 Kanały VIP posiadają cztery podkanały. (kanały można dokupić)
Art. 32 Deskrypcja kanału może być dowolnie modyfikowana.
Art. 33 Temat kanału zawiera datę wygaśnięcia rangi (oraz usunięcia kanału).
Art. 34 Wraz z wygaśnięciem rangi, kanał jest usuwany.
Art. 35 Nazwa kanału nie może zawierać wulgaryzmów(przesadnie), treści rasistowskich, obraźliwych.
Art. 36 Rangę VIP można zakupić na naszej stronie internetowej, a jeśli nie wiesz jak, to napisz do Root lub innego administratora serwera Virtame.com
Art. 37 Złamanie regulaminu może skutkować zablokowaniem użytkownika oraz możliwą utratą zakupionej rangi.
UWAGA! Ten punkt regulaminu nie jest jeszcze skończony!

Rozdział 4
Kanały pomocy


Art. 38 Kanały pomocnicze służą do pomocy użytkownikom korzystającym z naszego serwera.
Art. 39 By otrzymać pomoc, wejdź na odpowiedni kanał w strefie kanałów pomocy.
Art. 40 Kanały pomocnicze nie służą do luźnych rozmów z Administratorami.
Art. 41 Wchodzenie na kanały pomocnicze z głupim, żartobliwym lub nieistotnym powodem może zostać ukarane.
Art. 42 Zakazane jest żartowanie sobie z administracji, wyśmiewanie i obrażanie.
Art. 43 Zakazane jest „skakanie” po kanałach pomocniczych.

Rozdział 5
Administracja


Art. 44 Właściciel (Root) ma prawo do odebrania rangi Użytkownikowi lub Administratorowi, z obowiązkiem podania powodu.
Art. 45 Administrator ma prawo wyrzucić lub zablokować Użytkownika na serwerze oraz jest zobowiązany do podania jasnego i konkretnego powodu wyrzucenia lub blokady.
Art. 46 Administrator musi podać powód blokady, gdy owa nie nastąpi, blokada zostanie zdjęta, a sam Administrator upomniany.
Art. 47 Administrator musi znać regulamin i go przestrzegać oraz jest zobowiązany do wypełniania swoich obowiązków na serwerze.
Art. 48 Zadaniem administratora jest czuwanie nad bezpieczeństwem Użytkownika i dbanie o kulturę na serwerze.
Art. 49 Administrator jest zobowiązany do nałożenia kary na użytkownika według taryfikatora kar.
Art. 50 Administrator ma prawo przydzielić rangę ze strefy "KARNE".
Art. 51 Administracja ma prawo do indywidualnego dostosowywania kar w przypadkach nieokreślonych w regulaminie.